Anna tagasisidet

PODCAST

Idea360

saade@idea.ee

Idea360 16: uuringud on 21. sajandi nafta

Idea360

+372 669 1000 info@idea.ee

Informatsioon on 21. sajandi nafta. Kuidas on seda aga võimalik turundajal koguda? Kas ja kui sageli korraldada küsitlusi või analüüsida erinevatelt platvormidelt kogunevat infot. Kas ja millal kaasata turundusuuringute läbiviimiseks valdkonna spetsialistid? Sellest kõigest räägib lähemalt Idea Groupi uuringute juht Mauri Sööt. Idea360 turundussaate teises osas räägime lähemalt ülemaailmse uuringu “Havas Prosumer Report – Eaters Digest” tulemustest.

0:00 / 0:00

Idea360 16: uuringud on 21. sajandi nafta

Kui uurida Maurilt, et milliseid uuringuid võiksid ettevõtted oma tegevuse ja tulemuste analüüsiks üldse kasutada, sõnab ta, et uurida võib küll kõike, kuid uurida tasub ikka seda, mis on oluline. Eesti turundajad hindavad uuringute tähtsust üsnagi kõrgelt – idea Groupi sel kevadel läbiviidud  küsitluse tulemuste järgi peab 19% vastanud turundajatest tarbijauuringuid üheks tähtsamaks investeerimisvaldkonnaks.

Moodsad andmekogumisvõimalused lähevad klassikalistest küsitlusuuringutest kaugemale, suurandmete (Big Data) ja vaatluse valdkonda. Analüüsida saab nii kliendiprogrammidest lähtuvaid müügiandmeid, sotsiaalmeedia- ja otsinguandmeid, analüüsida mobiiltelefonide positsioneerimisinfot jne. Suur andmetemaht ja nende analüüs annab aga masinõppe abil eelise tehisintellekti arenduseks. Siin võib oodata suuri tegusid Google’lt, Facebookilt, Amazonilt. Samas ei tasu unustada ka küsitlusuuringute klassikat nagu brändiuuringud, tarbijakäitumise- ja  maineuuringud, avaliku arvamuse küsitlused jne.

Mauri sõnul tasub uuringuid vaadelda kui investeeringut, nende läbiviimise sagedus sõltub eelarvest ja inimressursist. Võtmenäitajaid (KPI-d) soovitab ta siiski mõõta teatud regulaarsusega, nt kord aastas või kuus.

Et uuringu läbiviimise investeeringu puhul on oluline nii raha kui aeg, siis just aja dimensiooni arvestades tasub teinekord kaasata uuringuvaldkonna professionaalid. Suuremad organisatsioonid, kelle analüüsiosakondades on vastav ekspertiis, saavad omi ressursse kasutada, kuid keskmised turundusjuhid on hõivatud ega jõua kvaliteetse uuringu läbiviimiseks piisavalt panustada.

Uuringuekspertide kaasamise poolt räägib ka efektiivsem ajakasutus ja kvaliteetsem tulemus. Nagu iga muu projekti puhul, on ka uuringute läbiviimiseks töölõike, mille puhul tasub kaaluda isetegemise või allhanke vahel – ka uuringuekspert ei tee kogu protsessi üksi, vaid kaasab vajadusel küsitlejaid, andmetöötlejaid, tõlkijaid jne. Odavalt läbiviidud uuring võib anda tegelikkusest kallutatud pildi. Oluline on valiidsus – mõõdad õiget asja ja reliaablus – tulemus vastab tegelikkusele. Rolli mängivad sobiva meetod valik (sotsiaalselt soovitud vastused jne), küsimiseviis (kallutatus, vastusevariantide kõikehõlmavus, loogilisus, tarbija keel, küsimuste järjestus) ja valimi esinduslikkus.

Saate teises pooles tutvustab Mauri ülemaailmse võrgustiku Havas läbiviidud uuringu Havas Prosumer Reporti, mis selgitab inimkonna hoiakuid ja trende toitumise valdkonnas. Kokkuvõtte järgi võib välja tuua viis peamist trendi:

  1. Me, my body and the planet.
  2. Local is the new organic
  3. Raw pleasure
  4. #foodporn is a total turnon
  5. social eating is back

Täpsemalt saad trendide kohta kuulata turundusaatest Idea 360!  Kui soovid uuringute teemal end rohkem kurssi viia või asjatundjaga nõu pidada, siis kirjuta Maurile mauri.soot@idea.ee

Kommentaarid

Teavita mind uuest saatest

Varasemad saated

PODCAST
Idea360 63: Eha Talvist-Reinsalu – bränding ja müügikampaaniad käivad käsikäes
Kuula
PODCAST
Idea360 62: Kristi Jõeäär – iga bränd peab teadma, miks ta eksisteerib
Kuula
PODCAST
Idea360 61: Ailar Jüriado – performance marketing lubab tasuda ainult reaalsete tulemuste eest
Kuula
PODCAST
Idea360 60: Joao Rei – liiga palju reklaami vihjab kehvale tootele (inglise keeles)
Kuula