IDEA AD IDEA Havas Media IDEA PR

Avaliku sektori töötajaskond mitmekesiseks!

Kuidas kutsuda eesti keelest erineva emakeelega noori kandideerima tööle riigisektorisse ning neid veenda, et nende tööalane tulevik asub tõepoolest Eestis?

2017. aasta suvel koordineerisime Integratsiooni SA tellimusel Eesti riigi ühe murettekitavaima probleemi teavituskampaaniat, mille eesmärk oli panustada lõimumisprotsessi tõhustamisele ja mitmekesisuse säilitamisele ja tunnustamisele Eesti ühiskonnas. Kampaania käigus pidime ka selgitama Eesti riigisektori juhtidele muukeelsete inimeste palkamise kasulikkust. Kuidas kutsuda eesti keelest erineva emakeelega noori kandideerima tööle riigisektorisse ning neid veenda, et nende tööalane tulevik asub tõepoolest Eestis?

Kampaania läbiviimiseks seadsime üles maandumislehe www.karjeravestonii.ee, mis kogus perioodil üle 18 000 unikaalse külastusest, mis ületas eesmärgi 2,3 korda. Kampaania ametlik meediapartner oli venekeelne Delfi, kuhu loodi kampaaniaga samanimeline teemaleht. Perioodil ilmus 44 artiklit üleriiklikus meedias, lisaks loodi otsekontakt 589 venekeelse noorega. Selleks viidi läbi 12 infoseminari, neist 9 vene-eesti õppekeelega koolides, 1 interaktiivne vebinar Facebook Live formaadis ning 2 infoseminari avaliku sektori personalijuhtidele.

Tundlikel teemadel kaasarääkimine on nagu köielkõnd, kus iga pisike detail on kaalul. Multitalendid nagu me oleme, suutsime sellegi katsumuse edukalt läbida.

Kampaania maandumisleht www.karjeravestonii.ee kogus perioodil üle 18 000 unikaalse külastusest, mis ületas eesmärgi 2,3 korda.

Seotud uudised

Rohkem kraami