IDEA CONTENT

Eesti Energia gaasimüügiga alustamise kampaania sisuturundustugi

Eesti Energia kuvand on peamiselt seotud elektrienergiaga. Alustades gaasi müümisega eratarbijatele siseneti uuele turule, kus tarbijatel Eesti Energiaga seos puudus. Küll aga oli turul tugeva kuvandiga Eesti Gaas. Seega oli Idea sisuturundustiimi ülesanne aidata kaasa Eesti Energia kui energiavaldkonna laiapõhjalise liidri kuvandi arendamisele ja usaldusväärsuse loomisele.

Laiapõhjalise reklaamikampaania ühe osana avaldasime Delfi sisuturunduspindadel oktoobrist kuni jaanuarini kümme eestikeelset ja viis venekeelset energiateemalist artiklit. Kampaania esimeses pooles tutvustasime lugejatele gaasikütte võimalusi, seonduvaid investeeringuid ning oodatavat kasu. Kampaania teises pooles rõhutasime energiasäästu ja nutikaid lahendusi, mis hõlmasid gaasi kasutamist. Et eesmärk oli kirjutada praktiliselt kasulikke artikleid, siis mitmes artiklis kasutati kõneisikute ja allikatena ka kolmandaid, Eesti Energiaga mitte seotud spetsialiste, näiteks kinnisvaraarendajaid ja ehitajaid.

 

Peamine eesmärk oli seatud artiklite lugemiskordade arv, teine eesmärk oli artikli lugemise järel liikumine Eesti Energia kodulehele. Artiklite loetavuse eesmärk täideti enam kui 140% ulatuses, mis tagas Eesti Energia kui gaasimüüja sõnumi jõudmise suure hulga Delfi lugejateni.

 

Eesmärk täideti enam kui 140% ulatuses, mis tagas Eesti Energia kui gaasimüüja sõnumi jõudmise suure hulga Delfi lugejateni.

Seotud uudised

Rohkem kraami